Общинска администрация да извърши реконструкция на триклонното кръстовище ул.„Янко Комитов“ и улица към Промишлена зона „Север“, предлага в докладна записка председателя на Общински съвет – Бургас Костантин Луков.

Съгласно действащите планове на ж.к.„Славейков“ и зона „Север“ до „Кауфланд“ са предвидени обслужващи улици, осите на които се разминават. Към момента е реализирано триклонно кръстовище ул.„Янко Комитов“ и улица към зона „Север“, за обслужване на имот, южно от ул.„Янко Комитов“.

От докладната записка става ясно, че сега съществуващото положение на това кръстовище регулирано със светофарна уредба, затруднява включването и излизането на участниците в движението към и от ж.к. „Славейков” в пространството заключено между бл. 10 до бл. 15 и 16. Същите са принудени да преминават по бул. „Тракия” или през неурегулирани със светлинни сигнали кръстовища, като се създава опасност от допускане на произшествия.

Костантин Луков обръща внимание, че по негово предложение стартира процедура по служебно изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация. С изменението се предвиди промяна в осовата линия на улицата, като същата се измества в югозападна посока, променят се бордюрните линии на обслужващата улица.

С новата организация на кръстовището се запази съществуващата растителност.

Общинският съветник от ГЕРБ предлага необходимите финансови средства да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2020 година.