За жителите на селата Тръстиково и Трояново в община Камено днес е чакан от 50 г. ден, тъй като бе даден старт на полагането на нов водопровод и на подмяна на старите тръби, за да може най-после в чешмите да тече чиста вода. Първата копка в Тръстиково бе направена от кмета на Община Камено Жельо Вардунски, в присъствието на зам. кмета Димитър Петров, кмета на селото Иванка Драгова, представители на фирмата-изпълнител, местни жители.

„По този проект работим откакто ме избраха за кмет. Имаше спорни моменти и забавяне по времето на служебното правителство, минахаме през всякакви процедури и ето, че вече реализацията му стана факт. Това е дългоочакван проект за хората в тези села. Ставаха много аварии, жителите пиеха вода от етернитови тръби, които са канцерогенни. Не можехме да ремонтираме и улици, защото когато това ставаше, веднага се случваше авария и трябваше пак да се копае.“, каза кметът Жельо Вардунски.

Срокът за изпълнение на проекта е 96 дни. Средставата, които ще бъдат заделени са 1 млн. 752 хил. лева за Тръстиково, а за Трояново - 2 млн. 639 хил. лева.

„Имахме много проблеми, водата спираше, постоянно имаше аварии. Радваме се за това, което се случва. В момента водата е негодна за консумация. Благодарим на момчетата от ВиК -Камено, които веднага откликваха и реагираха адекватно, но тръбите са стари, няма как да няма повреди. Надяваме се след смяната на водопорвода всичко да е идеално, защото ние сме център, от който се подава вода и за други населени места“, каза кметът на Тръстиково Иванка Драгова.

Хората на селото посрещнаха с надежда предстоящата рехабилитация на водопроводната мрежа. „Всички се радваме и се надяваме да има чиста вода. От каналите сега тече мътилка, с часове се изтича. Пием минерална вода от магазина“, каза Елена Иванова.

С реализацията на проекта ще се осигури чиста вода на жителите на селото. Ще бъдат изцяло сменени етернитовите тръби, полагани преди няколко десетилетия. Проектът е между Община Камено и ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предстои и реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на Тръстиково.

Ще се рехабилитира част от съществуващата водопроводна мрежа, което ще доведе до подобряване на качеството на питейната вода, намаляване на авариите и по-голяма продължителност на водоснабдяването. Целта е да се осигури водоснабдяване без прекъсване, да се намалят разходите за експлоатация поддръжка на водопроводната система.