„Важно е да има активна информационна кампания за реда и начина на обявяване на доставчиците на медийни услуги, защото смисълът на приетите през ноември законовите промени е да се извадят на светло собствениците. А не да се глобяват медии за неподадени или непълни декларации“. Това заяви народният представител от ГЕРБ Диана Саватева по време на парламентарен контрол. Тя постави въпрос към министъра на културата Боил Банов относно създаването на публичен регистър

Саватева, която е и зам.-председател на парламентарната Комисия по култура, подчерта, че темата засяга много широк кръг хора - журналисти, собственици на медии, потребители на информация.

„Системата е готова чисто технически, но предстои окончателно приемане на Наредбата и одобряване, за да се изчисти ред, по който ще се подават тези декларации. Целта е една – да се получи покаже кой седи зад съответните медии. Необходима е информационна кампания от страна на Министерството на културата, за да бъдат доставчиците наясно как да попълват декларациите, така че да са валидни. Ако не съдържа необходимите реквизите, тя няма да е валидна. Надявам се в оставащо време за пълно заработване на регистъра да бъде проведена широка кампания“, заяви бургаският депутат.

По думите на министър Банов системата за подаване на електронни декларации на разпространителите и доставчиците на медийни услуги вече функционира. До 20 февруари тя е била в тестови режим. Той припомни, че бе въведено задължение ежегодно да се подават декларации до 30 юни в Министерството на културата.

„В изпълнение на законовите промени бяха изработени образци на декларации, те са утвърдени и налични онлайн. Изготвен е проект на Наредба и е публикувана за обществено обсъждане. За осигуряване на автоматизирано управление на процеса на деклариране се изработва електронна пътна карта в момента. Алтернативен модел е подаването на електронните декларации и чрез електронната поща на ведомството“, допълни Банов.