Част от жертвите на домашно насилие не разпознават необходимостта от подкрепа и се отказват от нея доброволно. Това каза за радио „Фокус“ – Бургас Валентина Станкова, управител на Център за превенция на насилието и престъпността. По думите ѝ програмата в подкрепа на жертвите е единствено препоръчителна и представлява предизвикателство за екипа на Центъра да убеди пострадалите в нейната необходимост.

„Често се случва жертвите да се върнат при същия насилник, въпреки ограничителните мерки и въпреки настаняването в кризисен център. Те не успяват да излязат от този кръг на насилие. Част от тях имат силно развит Стокхолмски синдром – зависимостта на жертвата към насилника, който без психологическа помощ не може да бъде преодолян, за съжаление. Много от пострадалите получават подкрепата на своите близки и роднини, което е хубаво, разбира се, но това, което може да предостави специалистът като знания за проблема, е незаменимо“, обясни Станкова. Тя добави, че освен подкрепа за жертвите на домашно насилие, съществува и програма, която идва в помощ на техните насилници. „Разликата в двете програми е, че вторите са задължени да се включат, след като са били съдени за домашно насилие. Това е много важна програма, според мен, тъй като насилниците са хора, които също са станали жертва по една или друга причина“, каза още Станкова. По думите ѝ целта на специализираната подкрепа е да работи в посока промяна в отношението към другия пол и към насилието. „Това е изключително трудна задача, но е важна. Ако една двойка, която е имала проблем, свързан с домашното насилие, и все още иска да продължи съвместното си съжителство, би могло да се случи единствено и само след като и двамата преминат през съответните специализирани програми“, посочи още Станкова.

Близо 220 души са потърсили съдействие в Центъра за 2018-а година, заяви още Станкова за радио „Фокус”. По думите ѝ мнозинството от тях са жертва на домашно насилие, над 95% са жени, а друга част от тях са възрастни хора, пострадали от страна на свои близки и роднини. „Тормозът над възрастни хора, за съжаление, стана негативна тенденция през последните години“, отбеляза Станкова. Тя добави, че подкрепата от страна на центъра се изразява на първо място в провеждането на кризисна интервенция. „Това е консултацията, която провеждаме първоначално. Тогава, когато пострадалият идва насочен от Районно управление на МВР за това, че срещу него е било упражнено насилие. Обикновено жертвите идват тревожни след конкретен инцидент. Тук работата на социалния работник е да ги успокои, за да може да събере възможно най-много информация за случващото се, защото на тази база ние бихме могли да изработим план за действие, в зависимост от възможностите и желанието на пострадалите, разбира се. Една част от тях искат просто да споделят, без да имат смелостта да предприемат каквито и да било мерки, а друга желаят да получат незабавно ограничителна заповед“, каза още управителят. Тя обясни, че най-важната част от работата на Центъра е да бъде определен рискът за жертвата. „Той се определя както на база познанията на консултанта, така и на база усещането на жертвата на насилие – дали според нея рискът е висок или нисък“, допълни още Станкова. По думите ѝ следващата стъпка в подкрепа жертвите на насилие е психологическата рехабилитация, чиято цел е да се понижи стресът и да се повиши тяхната самооценка. „За съжаление, голяма част от пострадалите не осъзнават, че са жертва на психическото насилие, тъй като то е по-трудно разпознаваемо. Това е продължителен и труден процес, защото, ако все още жертвата не е успяла да промени нагласата си посредством тази помощ, тя би могла да се върне към насилника си или да се насочи към друг“, каза още Станкова и добави, че в Центъра за превенция на насилието и престъпността присъства и юрист, който представя пред пострадалия възможностите по Закона за защита от домашно насилие и подготвя молба с искане за ограничителни мерки. „Най-често желаната мярка от жертвите е насилникът да не ги доближава на по-малко от 100 метра“, каза още Станкова. По думите ѝ от началото на годината потърсилите подкрепа в Центъра са около 50-60 души.