Ръст от 2,2% или над 9 000 000 реализирани нощувки на български граждани за 2018 г. отчитат данните на НСИ. Това е довело и до положителната тенденция за увеличение в приходите с 7,8% или над 370 млн. лв. от нощувки на българи у нас . Тази информация бе обявена от министъра на туризма Николина Ангелкова след въпрос от народния представител от ГЕРБ Ася Пеева. Тя поиска информация какви мерки и насърчителни кампании е предприело ресорното министерство за привличане и насърчаване на българския турист, който да избере да почива в страната си.

Бургаският депутат посочи, че страната ни вече е с утвърден позитивен имидж чрез постоянните маркетингови кампании на останалите пазари. „Постоянно изнесените данни на Министерството на туризма показват, че реклама е един от основните действащи методи за максимално привличане на чуждестранни туристи. Средствата от тях влизат по най-бързия начин в търговския оборот“, поясни от трибуната Пеева.

Министър Ангелкова коментира, че се работи за максимално популяризиране на възможностите за качествена и разнообразна почивка у нас. През 2019 г. е стартирала кампания на Министерството на туризма за година, насърчаваща вътрешните пътувания. Така се цели опознаване на по-малко известни дестинации и развитие на регионите. Изготвя се специализиран календар на събития извън заложените в Националната програма за туристическа реклама.

„Предвидили сме и различни дискусии, най-добър наш партньор ще бъдат кметовете, които споделят добрите си практики за привличането на туристи. Трябва да се обединят усилията на всички на фона на силната външна конкуренция на пазара. Кампанията „Неочаквана ваканция“ ще се проведе в периода март-май 2019, досега след две проведени издания, се отчита повишение на интереса и на реализираните нощувки извън традиционните зимни и летни месеци“, поясни Ангелкова.

Сред най-всеобхватните маркетингови кампании е концепцията за туристическо райониране, като 7 от 9 организации вече функционират в райони, където може да се използва европейско финансиране. Ключов фактор е изготвянето на 8 културно-исторически маршрута, обогатени с винено-кулинарни и СПА направления. Те обхващат над 100 общини.

„Развитието на вътрешния туризъм очевидно е приоритет на държавата и с набелязаните мерки се цели подкрепа на бизнеса, общините и развитието на националната икономика. Ще очакваме и конкретни данни и анализи от реализирането на кампаниите за насърчаване на българските туристи“, сподели Ася Пеева.