Постъпването и възможностите за кариерно развитие в системата на МВР бе предмет на протеклата в Бургаската професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” дискусия с участието на ученици от 11-ти и 12-ти клас. Часът по професионално ориентиране бе проведен от инспектора от Детска педагогическа стая – Веселина Тодорова и инспектора по превенция – Цветелина Рандева.

В детайли бяха разгледани възможностите за кандидатстване във вътрешното ведомство, като в първия вариант бе разгледано кандидатстването след завършено средно образование, а във втория – след придобиване на бакалавърска или магистърска степен. Основните въпроси, разгледани от полицейските служители бяха свързани с разграничение на структурни звена в системата на вътрешното ведомство, спецификите в тяхната работата, както и възможностите за работа в МВР при наличие на различно от специализираното образование – напр. социална педагогика или филология. Определен интерес сред младежите от бургаския Електротехникум предизвикаха позициите в сектор „Специализирани полиецйски сили” при ОДМВР – Бургас, както и в отдел „Криминална полиция”, отново ситуиран в полицейската дирекция. Учениците се интересуваха и от възможностите за работа във „Вътрешна сигурност”, както и в екипа за противодействия на бомбения тероризъм. Часът по професионално ориентиране даде яснота на подрастващите, че критериите за кандидатстване в „Охранителна” и „Криминална полиция”, се припокриват с изискванията за работа в пожарната, жандармерията и „Гранична полиция”, но съществуват специфични условия, с които изрично трябва да се съобразят, подавайки документите си в обявените конкурси.

Дискусията за постъпването и кариерното развитие в МВР се провежда за втори път в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов”, като целта е учениците да натрупат директно полезна информация за възможностите за кантидатстване, нужните квалификации, видовете ангажираност и ежедневните дейности и проблеми, с които евентуално ще се сблъскат, ставайки служители във вътрешното ведомство.