Съдия Деница Урумова осъди Висшия съдебен съвет (ВСС) за 1000 лева обезщетение и 299,87 лева лихва за претърпени морални вреди покрай имотната афера "Приморско" от преди години, пише Факти.бг.

Делото ѝ заведено по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ), а окончателното решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е от 17 януари, съобщи правният сайт "Лекс".

Преди 9 години се появиха медийни информации, според които роднини на магистрати са получили право на строеж в Приморско като нуждаещи се. В аферата бяха замесени имената на съдиите от ВАС Андрей Икономов, Панайот Генков и Николай Урумов, дъщерята на последния - Деница Урумова (към онзи момент младши съдия в Благоевград) и Анна Пенгезова - дъщеря на Веселин Пенгезов (тогава председател на Софийския апелативен съд).

ВСС образува дисциплинарни производства срещу петимата, като на тримата върховни съдии им беше наложено наказание "намаляване на възнаграждението с 25% за две години", а Пенгезов беше освободен като ръководител.

Деница Урумова беше наказана най-тежко - с уволнение.

Нейният случай беше следният. През 2007 г. като жител на Приморско с жилищни нужди тя получила право на строеж. При кандидатстването за правото на строеж Урумова посочила, че с още четирима души живее под един покрив. Общината ѝ отпуснала имот, който се намира на носа Боруна в Приморско.

Към онзи момент Урумова не е била магистрат. Тя влезе в системата в средата на 2009 г. като вписа имота в декларацията си пред Сметната палата.

На 8 март 2011 г. ВСС я уволни с 13 гласа "за", 6 "против" и двама "въздържали се", въпреки че дисциплинарният състав беше предложил намаляване на заплатата с 20 на сто за 2 години.

Върховният административен съд обаче отмени наказанията на всички споменати в аферата магистрати.

На 7 юни 2012 г. ВСС възстанови Урумова на длъжността младши съдия в ОС-Благоевград. В момента тя е съдия в Софийския районен съд.

През 2015 г. Урумова е подала иск срещу ВСС за обезщетение за претърпени от нея вреди в резултат на отмененото като незаконосъобразно решение за уволнението ѝ. Тя е претендирала за следното:

13 353.96 лева обезщетение за имуществени вреди в резултат на неизплатено трудово възнаграждение за времето, през което е била без работа, както и 4004.43 лв. лихва;

3200 лв. за имуществени вреди за неизплатено допълнително материално стимулиране (ДМС) за 2010 и 2011 г. и лихва в размер на 500 лева;

3000 лв. заради неизплатени суми за облекло за годините 2011-а и 2012-а, както и лихва от 500 лева;

20 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди - заради понесените от нея "хули, обиди и клевети от ежедневни публикации на информация в пресата, което е довело до нарушено духовно равновесие, нервен срив и е рефлектирало отрицателно на общуването ѝ с познати, близки, приятели и колеги, както и върху отношението на обществото срещу нея", ведно с 6000 лева лихва за периода от 16 май 2012 г. до предявяването на иска - 24 април 2015 г.

Състав на Административен съд София-град обаче е отхвърлил по-голяма част от претенциите и е уважил само частично иска за претърпени неимуществени вреди.

Сега ВАС потвърждава първоинстанционното решение. Магистратите отбелязват, че за да е налице отговорност на администрацията е необходимо да са налице предвидените от законодателя следните задължителни елементи: отменен по съответния ред незаконосъобразен административен акт; действие или бездействие на административен орган; настъпили вреди, както и да се установи наличието на причинно-следствена връзка между отменения акт, действие или бездействие на административен орган или длъжностно лице и настъпилите и претендирани за обезщетяване вреди.

ВАС напомня, че според чл. 8 от същия нормативен акт, когато закон или указ е предвидил специален начин на обезщетение, ЗОДОВ не се прилага.

Случаят с Деница Урумова е точно такъв. Тя е била обезщетена по чл. 226 от Закона за съдебната власт, според който незаконно уволнените магистрати получават до 6 брутни заплати обезщетение след възстановяването им на длъжност. След като се е върнала в съда, Урумова е получила 9 235.80 лева.

"При наличието на този специален ред е недопустимо търсенето и присъждането на обезщетение по реда на ЗОДОВ", казва ВАС.

Той намира за напълно правилни и изводите на АССГ, с които са отхвърлени претенциите на съдийката за допълнителното материално стимулиране и за парите за облекло.

Решението на ВАС е окончателно.