На заседание на Министерски съвет, проведено на 19- ти декември, бяха осигурени допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Гласуваното министерско постановление предвижда и 1,6 млн. лева за община Приморско. Средствата са предвидени за осъществяването на проект „Кръстовище на ул. Стамополу и ул. Иглика с прилежащо благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъп до морски плаж с паркиране“ . Проекта е свързан с подобряване на транспортното обслужване и жизнената среда и включва осигуряване на нови обособени места за паркиране, тротоари, зелени площи, детски съоръжения, детска площадка и велоалея.

Министерското постановление предоставя общо 145,7 млн. лв. към общини от цялата страна, като средствата са насочени за ремонт на общински пътища и на улична мрежа, доизграждане на водопроводни мрежи, изграждане на спортна зала и спортни площадки и др.