Омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев разпространи сигнал за опасно пропадане на сградата на детската градина в Черноморец. Той е бил алармиран от жителка на Черноморец за състоянието на сградата.

„Г-жа А. Стоянова, която потърси среща с мен, ме запозна със спешната необходимост от ремонт на учебното заведение. От разказа и стана ясно, че по стените на сградата има пукнатини, някои от които с големина до 4 см. Според г-жа Стоянова, която самата е строителен инженер, не става въпрос за напукване на мазилката, а за конструктивни промени, причинени от пропадане на постройката, в която ежедневно се обучават близо 30 деца, разпределени в две групи. Тя посочи като доказателство на своята теза невъзможността да се отварят някои от прозорците в отделни помещения. Ако изложените в жалбата до мен факти са достоверни, смятам, че нуждата от бърза реакция е наложителна, а сградата трябва да бъде укрепена и ремонтирана.“, заяви омбудсманът.

Това положение продължавало вече втора година, а на призивите на родителите за ремонт нямало отговор.

„Напълно съм наясно, че нямам териториална компетентност и никакви правомощия за намеса в работата на Общинска администрация на Община Созопол, но си позволих да изпратя сигнала до кмета Панайот Рейзи, като се надявам да разпореди извършването на проверка, за каквато го призовават жителите на гр. Черноморец. Вярвам, че г-н Рейзи ще защити в максимална степен интересите на родителите и децата и при необходимост със своя екип ще предприеме незабавни мерки по укрепване на сградата и създаване на безопасни условия за провеждане на занятия за децата. Същия сигнал изпратих и до Регионалния инспекторат на МОН в Бургас.“, добавя Стамболиев.