Социално поощрение за "образцов родител" и по-добра подготовката на учителите са част от предложенията, които да залегнат в новата Национална стратегия за детето.

Сред водещите принципи в новата стратегия за детето са недопускането на дискриминация, правото на живот и развитие, както и мнение му да бъде чувано. "Детето е носител на права, а не просто пасивен обект", каза председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

В срещата участваха родители от обществените съвети, чието категорично мнение е, че във всяко училище трябва да има стоматолог и лекар, особено в районите, където достъпът до медицински грижи е труден. Според тях трябва да има санкция за родители и лични лекари, които подценяват или не осигуряват здравната грижа за детето.

Участниците предложиха така да се въведат часове по здравно образование, които да се водят от родител или училищен психолог и да се засили контрола върху децата, чиито родители са в чужбина. Необходимо е и да се създаде училище за родители, тъй като агресията тръгва от семейната среда. Според тях като крайна мярка трябва да се въведат санкции, ако училището не помага на родителите.

Те посочиха още, че е трудно да контролират детето как използва мобилните устройства, тъй като нямат необходимите познания, затова предложиха учителят по Родителите смятат, че трябва да има стимули за отглеждането на дете. Те дадоха пример с Унгария, където раждаемостта се стимулира с данъчни облекчения. Според участниците е добре да има социални поощрения за "образцови родители".

Позицията им ще бъде представена за обсъждане на междуведомствените групи, които работят по новата Национална стратегия за детето.