Общинският съвет в Поморие реши председателят на тракийско дружество „Одринска епопея” Елена Мурджева да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Поморие”. Предложението за това беше направено от граждански инициативен комитет, като кметът Иван Алексиев го внесе за обсъждане в местния парламент. От присъстващшите общински съветници 16 гласуваха „за“, а двама се въздържаха.

Елена А. Мурджева е родена на 03.06.1942 г. в Поморие, където завършва средното си образование. 10 години работи като учител в ЦДГ „Яна Лъскова” в Поморие, където учи своите възпитаници на любов към България и родното, развивайки широка културно-масова дейност.

Признанието за усилията, упоритостта и таланта ѝ не закъсняват и през 1971 година е избрана за член на Изпълнителния комитет и секретар на Градския съвет в Поморие. Под нейно ръководство и инициатива за първи път в града се въвеждат гражданските ритуали и се изгражда модерната тогава Ритуална зала. Като отговорник по образованието Мурджева способства за изграждането на детски градини и училище. Възстановява празника на града – Гергьовден и слага начало на приятелските връзки между Поморие и Неанхиало. Елена Мурджева е и първият обществен защитник в Община Поморие.

Като председател на тракийското дружество „Одринска епопея” работи неуморно за тракийската кауза. Наградена е с най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества в България – златен медал с лента „Капитан Петко Войвода”, а дружество „Одринска епопея” – със златен плакет „120 години организирано тракийско движение”. На национално ниво Мурджева е един от най-изявените дейци на движението. Голяма е заслугата й за организацията и провеждането на ежегодния тракийски събор „Гергьовден” в Поморие.

Званието на Елена Мурджева бе присъдено за цялостния ѝ принос за съхранение на националната историческа памет и за активното ѝ съзидателно участие в обществения живот на Поморие.