Цените на цигарите и алкохола у нас са се повишили с 408% или над пет пъти от 2000 година насам. Това показват последните данни на Евростат. По този показател страната ни е на второ място в ЕС след съседна Румъния, където ръстът е от над 726 на сто. Общо разходите за живот в България са нараснали с близо 85 процента, като лидер по поскъпване в ЕС отново е Румъния, където цените са се вдигнали с 257% от началото на новото хилядолетие, съобщава "Труд". Драстично увеличени има и на разходите за образование в България – с 214%, което поставя страната ни трето място в ЕС след Румъния и Великобритания. Близо 155 на сто е повишението на цените в здравеопазването у нас, което ни поставя на второ място след Унгария, където то е със 157%. Двойно повече плащаме за ток, газ и вода в България. За последните 17 години сметките ни за дома са нараснали с над 130 процента, отчита статистиката. По-скъпо ни излиза и почивката, като цените на ресторантите и хотелите са нагоре със 123%. От друга страна най-слабо са се увеличили цените в областта на комуникациите. От Евростат изчисляват 9,7 на сто ръст на разходите за телефонни и пощенски услуги. С малко повече са се увеличили харчовете за мебели и стоки за дома, както и за култура и развлечения. При хранителните продукти и безалкохолните напитки между 2000 и 2017 година цените са нараснали с 87,10%, а увеличението при транспорта, в който влизат както личните автомобили, така и общественият транспорт, е с 55,2 на сто.