БСУ открива обновена компютърна лаборатория . На 4-ти септември от 16:00 часа в зала 011 на Бургаския свободен университет ще се даде старт на обновената компютърна лаборатория и демонстрация на лицензираната среда за програмиране MatLab. Ще присъстват представители на партньорски фирми, спомогнали за успеха на това начинание и за развитието на направленията „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна и компютърна техника“ към Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) на БСУ.