Цените на парното остават непроменени до края на тримесечието, запазват се цените и на високоефективната електрическа енергия от топлофикациите на газ."Планираното увеличение на цената на природния газ е в размер под 5 на сто, което не дава нормативно основание за повишаване на цените на топлинната енергия през следващото тримесечие и те остават непроменени". Това е заявил след днешното открито заседание на Комисията председателят на КЕВР Иван Иванов в отговор на въпроси на журналисти.

По-рано днес от "Булгаргаз" възразиха остро срещу становището на КЕВР и дори заплашиха Комисията със съд. Според тях по-ниската цена на газа ще донесе огромни загуби на обществената компания.

На открито заседание КЕВР в специализиран състав "Енергетика" е обсъдил доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за второто тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

При определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар.

Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба номер 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, посочиха от КЕВР.

Цената на природния газ за второто тримесечие на 2018 г. да бъде в размер на 361,82 лв. за 1000 куб м или 34,04 лв. за MWh (без акциз и ДДС), се предлага в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ е с 2,6 на сто по-висока от досегашната цена за първото тримесечие на 2018 г.

В заявлението си "Булгаргаз" ЕАД е поискал увеличението на цената да бъде 4,82 на сто, но работната група е установила, че през 2017 г. дружеството е реализирало надвзет приход. В резултат на това регулаторът е направил отрицателна корекция в размер на 5 284 583 лв. поради положителна разлика между прогнозните и отчетни разходи на "Булгаргаз" ЕАД за доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа през 2017 г., уточниха от енергийния регулатор.

На откритото заседание представителите на обществения доставчик са изразили несъгласие с предложената от работната група цена на природния газ за второто тримесечие, тъй като според тях това ще доведе до загуби на дружеството, се казва в съобщението.

В срок до 27.03.2018 г. участниците в откритото заседание могат да внесат писмено становище във връзка с констатациите и изводите в доклада на работната група. По всички направени възражения Комисията ще излезе с мотивирани становища в окончателното си решение за утвърждаване на цени на природния газ за второто тримесечие на 2018 г., което ще бъде взето на закрито заседание на 30.03 този месец.