Неграмотна майка на 6 деца нахлула в час по физика, за да скубе и бие главния учител в поморийското село Гълъбец. Дивата саморазправа се разиграла заради отсъствията на две от децата й.

Учителката в ОУ „Г.С. Раковски“ в селото отбелязвала отсъствията в дневника на класа, в съответствие с изискванията. Това обаче било посрещнато с неодобрение от майката, въпреки задължението й като родител да осигурява редовното присъствие на децата си в училище.

Учителката изнасяла урок по физика и астрономия в пети учебен час на ученици от седми клас, когато майката, придружена от сина си, отворила вратата на класната стая и поискала преподавателката да излезе навън. Педагожката отказала, тъй като излизането й би довело до прекъсване на учебните занимания. Тогава обаче майката влязла в стаята, насочила се към учителката, крещейки, нанесла й шамари по лицето, хванала я за косата и я скубала.

Трима ученици от класа реагирали, хванали побеснялата жена и я извели от класната стая.

Тази стряскаща сцена, разиграла се в училището, става ясна от мотивите на Поморийския районен съд по делото срещу майката, която е неосъждана, неомъжена, неграмотна, безработна е освободена от наказателна отговорност и и е наложено административно наказание глоба от 1 000 лева, което е минимумът, предвиден в Закона.

Мотивите на съда са, че тя е признала вината си и съдействала за установяване на истината по делото, не са констатирани други нейни противообществени прояви, взето е предвид нейното семейното и състояние – майка на шест деца.