роектът се изпълняваше в продължение на 6 месеца под формата на различни дейности, като основната цел бе млади хора на възраст между 15 и 29 години, да се запознаят с основните предизвикателства и тънкости на бизнеса и предприемачеството, съобщи пред медиите Димитър Панчев, ръководител на проекта и председател на сдружението в град София.

Общият брой на обучените лица, които успешно са преминали всички модули и дейности по проекта са над 30 души, това заяви Вадим Рошманов, координатор на проекта, както и национален координатор на Национално сдружение “Младежки глас”.

Модулите на обученията се водеха от експертите на „Центъра за учебно – тренировъчните фирми“ към МОН. Активно присъствие в обучението имаше от структурите на “Софийски ученически съвет”.

По време на проекта се проведе една интересна дейност с название „Виж как работи“. В тази дейност заинтересовани младежи, които вече са преминали обучителните модули от предходната дейност, посетиха водеща бизнес структура в България и се срещнаха с високопоставен мениджър. Целта бе младежите да видят на място и да чуят от първо лице как функционира една бизнес структура и да се запознаят пряко с процеса на работа.

Беше проведена и бизнес дискусия, в която взеха участие и предприемчиви млади хора, като всеки от тях има богат опит в сферата на младежките дейности, политики и работа с млади хора и предприемачеството.

Сдружението е реализирало множество проекти и инициативи насочени към младите хора в страната. Пример за такава инициатива е осъществената през 2015 г. кръгла маса на тема „Справяне с проблемите на младежката безработица”, която бе под патронажа на Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика. Една от основните теми дискутирани на събитието бе именно младежкото предприемачество.

„Проектът се осъществи по договор с Националната програма за младежта (2016-2022) към Министерство на младежта и спорта с Договор номер 25-00-74/28.07.2017г.” това подчерта Данаил Петров, финансист.