Бел.ред.: Заглавието на материала не е съгласувано със съдия Калин Кунчев

На 11 януари съдията от Районен съд-Бургас Калин Кунчев осъди сайтовете БургасИнфо и БургасНюз да платят съответно 2000 и 500 лв. обезщетение на Петър Низамов-Перата. Причината е причинения му душевен дискомфорт от думите „побойник” и „бияч” в публикации отпреди 6 години. Поводът са материали от март 2012-та година, когато Перата е арестуван заедно с Атанас Рачев – Мъфито и Мартин Кавалджиев за побоя над охранител в дискотека „Джубокс”. Случаят с осъдените сайтове предизвика огромен обществен отзвук, обедини истинските медии в Бургас и разпали войни на много фронтове. В разгара на скандала Низамов публикува в социалните мрежи своето „Неосъждан“ в свидетелство за съдимост, издадено през ноември 2017 г., обвинявайки медиите в лъжи.

Към март 2012-та година, когато са писани публикациите обаче този документ не би изглеждал по този начин. А и той основание ли е да забравим за осъжданията му?

В случая няма значение дали лицето е П.К.Н., на негово място би могъл да бъде всеки, попаднал в криминалните сводки през годините. Случаят е принципен, иначе не бихме се занимавали с него.

На 4-ти март 2015 година на П.К.Н. му е издадено свидетелство за съдимост в Бюрото за съдимост в Бургаския районен съд, като в него са вписани три осъждания, става ясно от решенията на съда по темата. Недоволен от съдържанието в този документ, който му е нужен, за да започне работа като охранител, той завежда жалба в Административния съд. В листите по делото пише:

Жалбоподателят твърди, че спорът е за правилното прилагане на материалния закон, тъй като действително е осъждан, но е реабилитиран по право на основание чл. 86 и чл. 88а от Наказателния кодекс (НК) и последиците следва да бъдат заличени. Излага подробни съображения за настъпилата реабилитация по право и по трите осъждания, които са вписани в свидетелство за съдимост рег. ....03.2015 г.“.

Магистратите от Административния съд посочват, че жалбата не оспорва факта на осъждането, което изрично е заявено от жалбоподателя, а разпореждането за издаване на свидетелство за съдимост с вписване на осъждането. Там се казва, че става дума за три осъждания, при които на лицето му са наложени наказания 1 година лишаване от свобода, което е отложено за срок от 3 години, пробация и глоба. На нито един ред те не се оспорват.

В крайна сметка Административният съд в Бургас отменя волеизявление на председателя на Районен съд Бургас, в издаденото свидетелство за съдимост да бъде вписано обстоятелство, касаещо осъждането на П.К.Н., за две наказателни дела от общ характер по описа на Районен съд-Бургас и едно - по описа на Районен съд-Несебър.

През юни 2016 г. П.К.Н. подава искова молба, с която иска да бъде осъден Районен съд - Бургас да му изплати обезщетение за нанесени неимуществени вреди в размер на 40 000 лева в едно със законната лихва за вписване на обстоятелството „Лицето е осъждано“ в справка за съдимост.

Първото дело е обжалвано от председателя на Районния съд пред Върховния административен съд. А второто е прекратено и пратено в Окръжния съд, който също го прекратява, като има срок за обжалване пред Апелативен съд.

В мотивите за решението на Върховния административен съд също не се оспорват изобщо осъжданията на лицето, а само се тълкуват законовите срокове за настъпила реабилитация и следва ли осъжданията да бъдат вписвани в свидетелството за съдимост.

След като лицето е реабилитирано и със закон или указ не е установено противното, то в свидетелството за съдимост не следва да се вписва осъждането. Предвид на изложеното на молителя е следвало да бъде издадено свидетелство за съдимост, което да не отразява осъжданията му, за които е настъпила реабилитация по право и за които не е налице хипотезата по ч.39, ал.3 от Наредба№8/2008 г. Решението на Административен съд Бургас е правилно и законосъобразно и следва да се остави в сила.“, се казва в решението на ВАС. То е с дата 1 февруари 2017 година.

Очевидно, получавайки това решение на ВАС, с което получава заветното „неосъждан“ в свидетелството си за съдимост, Петър Низамов започва трескаво да се готви за нова съдебна война. Този път срещу медиите за случай от 2012 година. Само че към онази година реабилитацията му по право не е настъпила, тя е от повече от година по-късно, а до февруари 2017-та дори не е било изчистено свидетелството му за съдимост. А и никъде не се оспорват осъжданията, те просто не са вписани в документа. Реало свидетелството за съдимост не се чисти, пречиства или очиства, а просто има или няма в него отбелязване на осъжданията, като отпадат последиците от тях, а не променят фактите, обясниха юристи. Това е право на всеки, който е изтърпял някаква присъда, в случай, че са налице законовите предпоставки.

Припомняме, че според МВР към 13 март 2012 година той е с регистрации за нанасяне на 2 средни телесни повреди, 2 леки телесни повреди, пет хулиганства, унищожаване на имущество – общо 14 регистрации, а към онзи момент са му наложени 3 присъди.

Така изведнъж, дни преди да бъдат навършени 5 години от публикацията, Низамов скорострело завежда дела срещу медии за думата „бияч“ и „побойник“, употребени през 2012-та. Исковата му молба срещу БургасИНФО е от 7-ми март 2017 г., едва месец след решението на ВАС.

След всичко това следва въпросът: И медиите и потърпевшите ли трябва да получат амнезия за нечии престъпни изяви преди реабилитация, така както се случва на много свидетели по знакови дела? Защото документът със съдържание "неосъждан" не може да заличи фактите от нечие криминално минало и спомена за тях, особено когато те са по данни на официални източници като МВР и Районна прокуратура -Бургас, а не плод на "жълти измислици".