Община Созопол започва изпълнението на проекта за подмяна на уличното осветление в града. От съобщение на местната администрация до собствениците на имоти в Стария град, става ясно, че подмяната на старите осветителни тела с нови, енергоспестяващи ще се извършва в периода март – май 2018 година.

Проектът „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол” е изцяло финансиран от общината. Стойността му е повече от 3,5 млн. лева.

Предвид спецификата в архитектурата на старинната част на Созопол, част от осветителните тела ще бъдат монтирани върху фасадите на отделни имоти, информират от общината. Съгласието на собствениците пък трябва да бъде дадено до края на месец януари.

В Стария град на Созопол ще бъдат подменени осветителните тела с LED по одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) модел. Освен в Созопол, ново осветление ще имат и в Черноморец и в селата: Росен, Габър, Зидарово, Атия, Крушевец, Равадиново, Равна гора, Присад, Индже Войвода, Вършило.