Ново завишаване на санкциите за нарушение на пътя готви властта. Една от идеите е за неправилно изпреварване да се отнемат 10 контролни точки на шофьора, вместо досегашните 8.

10 точки ще се вземат и и за шофиране в насрещното платно по магистрала или скоростен път.

Тези предложения са част от промени в наредбата за контролните точки. Новите идеи са обявени за обществено обсъждане, пише "24 часа".

В края на миналата година депутатите решиха, че шофиране в насрещното ще се наказва със 1000 лв. глоба и отнемане на книжката за 3 месеца.

Когато същото нарушение е извършено повторно, глобата е 4000 лв., а книжката ще се взема за 6 месеца.

В промените в наредбата е предвидено още младите шофьори да получат максималния брой точки две години след като са взели книжка.

Ако през това време тя им е отнета, този период няма да се причислява към стажа.

Броят на контролните точки ще се възстановява с 1/3, ако водачът премине допълнително обучение. Това ще може да се случва само веднъж в годината. Точки ще се връщат и ако докаже, че е платил глобите си.