2018 г. идва с увеличение на майчинството за втората година и на месечните "детски надбавки". С промените помощи ще получават повече семейства, предаде bTV. След като няколко години майчинството за втората година на детето беше замразено на 340 лв, от тази е 380 лв. Увеличението ще зарадва и родителите, които вече го получават. Растат, макар и символично, т.нар "детски надбавки". За едно дете например месечната помощ от 37 става 40 лева. От тази година повече семейства ще получават надбавките, защото се променя доходният критерий за достъп до тях.Вече и тези с по-висок доход, а именно между 400 и 500 лв на член от семейството, ще получават помощта. Но не в пълен размер, а 80 на сто от него. Така общият брой на семействата ще надхвърли 410 хиляди, а децата, за които се дават помощите ще са над 670 хиляди. „Тази помощ подкрепя семействата, за да може в същото време да изпълняваме и другата политика, която е много важна – да задържим децата за отглеждане и възпитание в семейната среда”, подчерта зам.-министърът на социалната политика Росица Димитрова. Разширява се и достъпа до еднократните помощи при бременност и за първолак, както и така нареченото социално майчинство. Вече ще се полагат при доход до 450 лв. на член от семейството. Увеличава се и гарантираният минимален доход, който не е променян от 2009 г. Ръстът е с 10 лева, така размерът му става 75 лв. Този доход се ползва при преценката на правото на различни социални помощи, като целевите за отопление, например, до които сега повече хора ще имат достъп. От този доход зависи и размера на интеграционните добавки за хората с увреждания, които автоматично ще се увеличат с 15 на сто. Сумите, които държавата дава за децата с увреждания се запазват.