В периода 23 декември – 27 декември 2017 г. абонатите в Югоизточна България са употребили общо 144 115 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Това показват оперативните данни на EVN България. Тези стойности са по-малки от потреблението през тези дни на 2016 г., когато са консумирани общо 154 785 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през отминалите празнични дни е регистриран вечерта на 23 декември 2017 г., когато е бил 1 636 MW (мегавата), сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховият товар за този период на 2016 г. е регистриран също на 23 декември и е бил 1 676 MW (мегавата).

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:
* индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство;
* използва ли се в имота електроенергия за отопление;
* външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%;
* брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището;
* състояние на жилищната сграда/имот - налице ли са енергийноефективни мерки в сградата/имота;
* вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност и др.

Всеки клиент може периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Специалистите в диспечерските центрове на компанията осъществяват денонощен мониторинг на мрежата. Общо 75 дежурни екипа са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост.