На 19 декември 1915 г. в Бреслау (Вроцлав) умира Алоис Алцхаймер. Той е германски психиатър, откривател на болестта – бич на нашето време.

Алоис Алцхаймер е роден на 14 юни 1864 година в Германия. Алцхаймер има заслуги за идентифицирането на първия публикуван случай на "пресенилна деменция", която по-късно ще се идентифицира като болестта на Алцхаймер. През 1901 г. Алцхаймер наблюдава пациентка във Франкфуртски пансион. Петдесетгодишната жена имала странни поведенчески симптоми, включително и загуба на краткотрайната памет. Тази пациентка се превръща в мания за него в следващите години.

През април 1906 пациентката умира и Алцхаймер изпраща записките си и мозъка й в Мюнхен.

След направените изследвания се установява, че болестта на Алцхаймер е заболяване , свързано с деградация в психическите способности и атрофия на кората на мозъка. Дегенеративно заболяване на мозъка с неизяснена причина, настъпващо в пресениума (50-65-год. възраст) с напредваща мозъчна атрофия и прогресираща деменция .