В гробищните паркове в страната ще погребват само починали, които са имали постоянен или настоящ адрес 5 години преди смъртта си.

Лица, които нямат регистрация в съответната община, може да бъдат полагани само в семейни гробница. Това е разписано в законопроект за гробищата, който е внесен в деловодството на парламента от Вежди Рашидов и група народни представители.

Такива ограничения вече има в София и в други големи градове. Целта е правилата да са еднакви за всички. В момента гробищните паркове осъществяват дейност чрез наредби на съответните общини.

Новият закон определя собствеността на гробищата, правата и задълженията на собствениците и ползвателите на гробните места. Законът вкарва и изисквания към терените на гробищните паркове и урежда тяхното управление.

Забранява се създаването на господстващо и монополно положение към всички субекти, които извършват погребална дейност. С приемането му ще има вече ясни правила и ще се осветли траурно– погребалната дейност

Това ще сложи край на нелоялните фирми, които изнудват хората. Така всички, които предлагат погребални и каменоделски услуги, трябва да подадат заявление до директора на гробището или кмета. В него те трябва да опишат и представят документи за фирмата си, както и списък с имената на работниците и копие на личните им карти. Същите мерки важат и за каменоделците, но те трябва да представят и копие от квалификацията си. Необходими са изрядни документи и за колите, които ще влизат в гробищата. Според предложените текстове трябва да се даде и документ за собственост на офиса им или нотариално заверен договор за наем. Освен това следва да представят и доказателства за каменообработваща техника и материали. Общинските администрации са длъжни да опишат всички фирми на интернет страниците си и да поддържат актуална база данни.

Забранява се погребални дейности да се предлагат в лечебни заведения. Лекарите и всички медицински лица няма да могат да предлагат и консултират опечалените за погребални фирми.

Офисите им трябва да имат отстояние от здравни и обществени сгради. За населени места над 50 хил. то е най-малко 300 метра, а за останалите 150 метра. Според предлаганите промени собствениците или управителите на гробища трябва да изготвят правлиник, който да включва минимални мерки за сигурност - охрана, контролно- пропускателен режим, камери

на входовете и изходите, да не се допускат бездомни животни. Сред тях са и планове за координация и реакция с МВР и Общинска полиция.

Социално слабите лица и тези без самоличност се погребват за сметка на общинските бюджети.

Посещения в парковете се допускат от 1 април до 30 септември от 7 до 19 часа, а през останалото време от 8 до 17 ч. Забранява се влизането на непридружени деца до 14 г., каруци, паленето на огън и изгарянето на отпадъци, както и лепенето на реклами на траурни агенции и каменоделци.

Освен това се въвеждат и правила за правоимащите на гробни места. Те трябва да ги поддържат в добър вид и да поставят трайни надгробни знаци. Ако те са счупени и неподдържани, се отстраняват в 3-месечен срок от уведомяването. Изоставени, изпочупени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трябва да се отстраняват по предписание на директора. Ако правоимащите на гробното място не извършат предписанията в срока, определен от гробищната администрация, траурните надгробни знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване на гробното място. Тези предписания се съобщават по реда на ГПК. /24chasa.bg