Българите са най-застрашени от бедност и социално изключване в Европейския съюз. Това сочат данните от поредното проучване на Евростат.

Според европейската статистика повече от 40% от българите, най-вече пенсионерите, са били в риск от бедност или социално изключване през миналата година.

Общият показател се подобрява през 2016 година спрямо предходната, но все още страната ни е начело на класацията.

Процентът на хората, които живеят на ръба на мизерията сред възрастните над 65 години е 45,9%.
Другата най-засегната група от гледна точка на възрастта са младежите под 18 години - – 45,6%.
Жените като цяло са изложени на по-сериозен риск от социално изключване и бедност в сравнение с мъжете – 42,1% спрямо 38,5%. Информацията предава Dnes.bg.

Данните на Евростат показват, че след нас по риск от бедност са румънците и гърците.
В Европа над 117 млн. души са застрашени от бедност, което прави повече от 23 на сто от населението.
38,8% от румънците също са в риск, както и 35,6% от гърците.

На другия край на класацията са Чехия (13,3%), Финландия (16,6%), Дания (16,7%) и Холандия (16,8%).

Населението на ЕС, живеещо в лоши материални условия, през 2016 г. е било 7,5% от общото. Това означава, че лицата са живеели в условия, ограничени от липсата на ресурси, а това не им е позволявало да си плащат сметките, да поддържат дома си топъл или да пътуват. По този показател България продължава да води с 31,9%, но все пак този процент намалява спрямо 34,2% през 2015 г. След нас са Румъния (23,8%) и Гърция (22,4%). Най-нисък за поредна година е делът в Швеция – едва 0,8%.