30 деца от ОУ „Христо Ботев” Поморие станаха част от местната общинска администрация по повод празника на българската община днес – 12 октомври.

Инициативата, популярна като „Ден на отворените врати”, се провежда за шеста поредна година по идея на кмета на община Поморие Иван Алексиев. Именно той и колегите му посрещнаха новото общинско ръководство в заседателната зала и разясниха на присъстващите основните им права и задължения, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

По-рано вчера, вътрешни демократични избори в ОУ „Христо Ботев” Поморие излъчиха Кадрие Исмаилова за тазгодишния кмет за един ден. Тя, както и съучениците ѝ от V, VI и VII клас умело влязоха в ролите на заместник-кметове, директори и експерти и с охота поеха новите си задължения. Отличната подготовка на новите служители пролича бързо. Въпреки първоначалното вълнение и нерешителност, всички се справиха успешно с поставените им задачи.

Беше проведена оперативка и приемен ден, бяха удовлетворени редица молби от граждани, а теми като „предстоящото зимно почистване” и „децата, които преждевременно напускат училище” бяха сред приоритетните за обсъждане. В края на работния ден заместник-кметовете докладваха за свършеното и представиха на кмета различни решения по поставените им сложни въпроси.

DSCN0243 (Large)„Най-важни решения днес взехме в сферата на образованието, защото всички искаме пред нас да има образовани и умни хора”, сподели кметът Исмаилова и добави „Затрудни ме фактът, че хората се обръщаха към мен с различни въпроси, по които аз трябваше да съм подготвена, но съм доволна от екипа си и бих се кандидатирала отново”.

„Даваме шанс на младите хора и се радвам, че днес бяхте тук и показахте своите знания и умения. В живота няма проби или повторения, има ненаучени и неразбрани уроци, затова се учете и се старайте така и занапред”, каза кметът Иван Алексиев.

Той лично връчи на всички деца и на директорката Кръстинка Цветкова сертификати, удостоверяващи активното им участие в управлението на общината. От своя страна те му благодариха за поканата и поднесоха изненада – голяма торта с картата на община Поморие.

DSCN0216 (Large)DSCN0195 (Large)DSCN0225 (Large)DSCN0293 (Large)DSCN0205 (Large)
DSCN0257 (Large)DSCN0236 (Large)IMG_20171012_123342 (Large)DSCN0191 (Large)DSCN0284 (Large)

Ето какви длъжности заеха малките общинари:

 • Кмет на община Поморие – Кадрие Исмаилова
 • Технически сътрудник на кмета – Преслава Христова
 • Експерт „Връзки с обществеността” – Румяна Атанасова
 • Заместник кмет по Бюджет и финанси – Денислав Вощев
 • Директор на дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” – Катя Христова
 • Гише „Приходи, местни данъци и такси” – Смаил Ахмед
 • Директор на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” – Гадага Яшар
 • Деловодител – Анка Иванова
 • Заместник кмет по Образование, култура, туризъм , хуманитарни дейности и спорт – Елена Теохарова
 • Директор на дирекция „Образование, култура, туризъм , хуманитарни дейности и спорт” – Божидара Димитрова
 • Ескперт „Образование” – Нелина Желева
 • Експерт „Туризъм” -Анна –Мария Щерионова Иванова
 • Експерт „Култура” – Назар Сали
 • Експерт „Спортни дейности” – Емануил Кабадаиев
 • Заместник кмет по Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти – Кристияна Желязкова
 • Началник отдел „Строителство и транспорт” – Вели Йорданов
 • Експерт „Устройство на територията” – Ангелинка Василева
 • Началник отдел „Управление на проекти” – Кадрие Исмаилова
 • Експерт „Опазване на околната среда“ – Веселина Атанасова
 • Секретар на общината – Загор Кирилов
 • Гл. юрисконсулт – Диляра Христова
 • Главен архитект – Виктория Митева
 • Директор на звено „Обществен ред и сигурност” – Иван Яшар
 • Охрана / Портиер – Илиян Христов
 • Експерт „Управление при кризи“ – Анче Христова
 • Общински съветник – Фанка Рашкова
 • Общински съветник – Стефани Йонкова
 • Общински съветник – Елена Йорданова
 • Общински съветник – Владислав Илиев
 • Общински съветник – Ереджеб Юсеин