Пет пъти е намалял мигрантският натиск върху българо-турската граница, съобщи министърът на вътрешните работи Валентин Радев в отговор на питане на депутатите от ГЕРБ Бургас Димитър Бойчев и Диана Саватева. В рамките на днешния парламентарен контрол те поискаха информация от министъра доколко съществуващото преградно съоръжение се отразява върху мигрантския поток и има ли данни за пренасочване на трафика.

„Заедно с моите колеги бяхме на място и се запознахме с цялото съоръжение и изградената прилежаща инфраструктура и мога да ви уверя, че наистина имаме едно прекрасно съоръжение.’’ каза Димитър Бойчев. “През последните месеци обаче от двете страни на ограждението са поникнали треви и храсти, а част от изградените шахти и отводнителни съоръжения са запушени от наноси след летните порои, засегната е и пътна инфраструктура.’’- добави още той от парламентарната трибуна.

В отговор министър Радев подчерта, че съоръжението има не само възпрепятстващ ефект по отношение на навлизането на нелегалните мигранти, но е довело до съществено намаляване на разходите по охрана на държавната граница чрез редуциране на броя на командированите служители там и средствата необходими за тях. По информация на МВР, турските гранични служби са задържали 371 нарушители на държавната граница за 2017 г. За сравнение през 2016 г. те са 2194, или близо пет пъти по-малко опити за нелегално преминаване. В граничната зона през 2017 г. са задържани 410 лица, а през предходната година са били девет пъти повече - 3049.

Валентин Радев уточни, че областните управители имат задължението по 5-годишната гаранционна поддръжка на съоръжението. Тя обаче не се отнася до нарушаване на целостта му в следствие на незаконното преминаване. На последващ въпрос на Диана Саватева той обясни, че допълнителни охранителни системи като камери и радари ще бъдат поставяни на местата, които сега се установяват като уязвими. Те ще бъдат финансирани със средствата, които правителството получи от Европейския съюз в размер на общо 160 млн. евро.

В отговор на Саватева бяха изнесени и данни за броя на командированите на българо-турската граница по линия на Европейската гранична полиция. За изминалата година представителите на Фронтекс са били над 1500, като най-голямата част от тях са граничарите от Румъния.

Според Диана Саватева е важно интересът към преградното съоръжение да продължи и то в обективен план като се отчита ефекта от свършеното. „Цифрите, които бяха оповестени показват, че ефект от преградното съоръжение и съпътстващата система има. Хората трябва да бъдат коректно информирани особено, когато се харчат такива солидни суми.“ – добави тя.

„Ще изразя моето и на колегата Бойчев становище, че е добре да се помисли за опростяване на процедурите за поддръжката подобно при определяне на строителите на оградата“, уточни Саватева.