Ще бъдат осигурени детегледачки, на които ще се плаща с държавни пари. Това стана ясно от думи на зам.-министър след подписано споразумение. Нашата идея е да осигурим детегледачи. Ще заплащаме размера на една минимална работна заплата, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, цитирана от БНР.

В повечето случаи става дума за хора в предпенсионна възраст или хора, близки до семейството - баби или роднини, уточни тя. В предишния програмен период имахме подобна програма “Отново на работа“, припомни Русинова.

В същото време зам.-министърът на труда обяви, че министерството ще подпомага младежките политики. Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Общият паричен размер по настоящата процедура е 505 000 лв.

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на младежките политики на национално и местно ниво.

Намерението е да се синхронизират действията на отговорните институции на всички нива, за да се помогне на младите и реализацията им на пазара на труда.