През първия ден на месец март започна почистването на замърсените зони в градовете, зелените площи в близост до плажните ивици и около републиканската пътна мрежа, преминаваща от територията на общината.

„Предпролетното почистване“ е идея на кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев, а в инициативата участват както служители от дейност „ Чистота“ , така и доброволци. За гражданите, които проявяват желание да се включат и да помогнат в почистването са осигурени ръкавици и чували за смет.

В първия ден на кампанията от територията на община Царево са събрани и извозени до сметището тонове битови отпадъци.

Инициативата по почистване на общинските територии ще продължи през целият пролетен сезон, а желаещите да се включат мога да получат информация на тел. 0590/ 5 50 35