От Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” към Община Поморие /ПМДТ/ напомнят, че в края на месец януари изтича срокът за подаване на патентните данъчни декларации.

Данъчно задължени са физическите лица и едноличните търговци, които осъществяват патентни дейности, като режимът на облагане с този данък е регламентиран в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която до 31 януари на текущата година декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността започне след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.

Изрядните данъкоплатци, които заедно с подаването на данъчната декларация в срок са заплатили и пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто от размера му.

Плащането на задълженията може да се извърши по някой от следните начини:

– на касите в Центъра за административно обслужване към Община Поморие
чрез виртуален ПОС терминал в официалния сайт на Община Поморие
– на касите на Easypay в страната
– на касите на Български пощи ЕАД
– на касите на банка ДСК
– чрез електронния портал на НАП
– чрез онлайн системата на еPay

Банкова сметка за местни данъци и такси

„УниКредит Булбанк” АД
IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14 , BIC: UNCRBGSF

Код за плащане:

Патентен данък – 44 14 00

Данъчните декларации се подават на територията, където се намира съответният обект, а когато патентната дейност не се извършва от постоянно място или в обект, декларациите се подават в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, в т.ч. и на едноличния търговец.

Допълнителна информация може да получите в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” на адрес: гр. Поморие, ул.”Солна” № 5, както и на телефони: 0596/ 26 352; 26 353; 26 355; 26 356..