Отличените участници от конференцията „Да мислим екологично за бъдещето” ще бъдат приети в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас без приемен изпит по една от следните специалности: „Екология и опазване на околната среда“ или „Екология и екологичен мениджмънт“.

Това става ясно от докладна записка от общинския съветник от групата на ГЕРБ Калояна Живкова. Тя предлага Община Бургас да се включи в събитието като осигури 1500 лв. за награден фонд и разходи по организацията на двудневния форум. Планирано е да се състои на 30 и 31 март в Културен център „Морско казино”, зала „Георги Баев”.

„Опазването на околната среда има важно значение за всички нас. Повдигането на темата, в активно партньорство с институции и граждани, може само да носи позитиви за каузата. Изграждането на отговорно отношение към природните ресурси, сред младите хора, е инвестиция за поколенията”, пише в докладната записка Калояна Живкова.

За да популяризира темата и насърчи специализираното образование в сектора катедрата по „Екология и опазване на околната среда“ при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, предлага организирането на конференцията.

Участниците (ученици или студенти) трябва да представят реферат или научно съобщение в някое от следните тематични направления:

Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда

 Устойчиви и екологично чисти технологии

 Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива

 биогорива

 Метеорология и хидрология

 Спътников мониторинг върху околната среда

Защитени територии

Биологично разнообразие

Екологичен мониторинг

Мониторинг на храните

Управление на екологичните проекти

Екология на селското стопанство и хранителната промишленост

Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма

Управление и рециклиране на отпадъци;

Обработка на отпадъците

Най-добрите работи ще бъдат отличени и с парични награди и грамоти.

Докладната записка ще бъде разгледана на заседанието на Общински съвет – Бургас на 31 януари.