Проектът за рехабилитация на вълнолома на град Бургас е готов. Той представя цялостна визия за бъдещето на съоръжението според концепцията за обособяване на територията от 1-во до 4-то корабни места в "Зоната за обществен достъп". В проекта са заложени решения за достигане на оптимална защита от вълнение. Сега вълноломът е със силно нарушена конструкция от силните ветрове и големите морски вълни и има нарушената тетраподна защита, съобщава gradat.bg

Вълноломът е строен през 1902 г. и попада в територията на пристанище Бургас в поземлен имот с трайно предназначение за пристанище. Предвид новата му функция на пешеходна зона и лошото му техническо състояние той се нуждае от реконструкция и модернизация за достигане на оптимална защита от вълнение.

Проектът обхваща реконструкция и модернизация на стария вълнолом на град Бургас, който вследствие на годините е със силно нарушена конструкция, причините за което са силните ветрове, големите морски вълни и нарушената тетраподна защита.

Стойност на проектирането: 144 880 лв. без ДДС.