EVN следи внимателно електропотреблението в кварталите Лазур, Славейков, Зорница и Изгрев в Бургас, които по информация от Топлофикация–Бургас ЕАД ще са без топлоснабдяване от 4 до 6 януари 2017 г. Практиката показва, че при липса на топлоснабдяване и в комбинация с очакваните ниски външни температури, най-бързият начин за компенсиране на отоплението е чрез електроуреди, което логично води до рязко повишаване на електропотреблението и натоварването по мрежата. За да гарантира нормалното електроснабдяване в тези квартали, EVN извърши допълнителни инспекции на съоръженията от електроразпределителната мрежа. Целта е обезпечаването на тяхното функциониране при повишено натоварване и възможността за преразпределение на натоварването при необходимост. Налице са допълнителни аварийни екипи, материали и авариен резерв в случаи на аварии.

Облекчение за мрежата в тези райони би било разумното потребление на електроенергия чрез няколко лесно приложими мерки от клиентите.

  • Гасете лампите, когато напускате помещението за по-дълго от 10 минути
  • Използвайте тенджера с диаметър съответстващ на котлона, за да няма загуба на топлина
  • Покривайте тенджерата с капак, за да намалите времето за готвене
  • Използвайте остатъчната топлина на фурната. Ако изключвате фурната 10 минути преди края на времето за печене се спестява енергия
  • Не поставяйте отоплителни тела в близост до хладилник.