Наблюдава се значително успокояване на пазара на бързите кредити след законодателните промени и направения от Комисията за защита на потребителите (КЗП) мащабен преглед на общите условия на всички регистрирани дружества, които могат да осъществяват тази дейност. Това заяви председателят Димитър Маргаритов в „Здравей, България” на Нова ТВ, където бе поканен за коментар по темата във връзка със засиленото предлагане на тези услуги през декември и януари.

„Нашата проверка показа, че фирмите за бързи заеми търсят вратички да увеличат стойността на този тип кредити, тъй като те са високорискови. Почти при всички открихме неравноправни клаузи, т.е. текстове, които поставят потребителя в неравностойно положение спрямо кредитора. Една такава е опитът да въведат такси за управлението и ползването на кредита. Например, ако клиентът не предостави в определен срок гарант, който да отговаря на конкретни условия, се предвижда финансовата институция да го направи срещу солидно възнаграждение. Най-често кредитите не са за чак толкова високи суми, но хората, които прибягват до тях, обикновено са в крайно неблагоприятно финансово състояние и подобни такси ги товарят допълнително”, обясни Маргаритов.

Той посочи, че има и случаи, в които при основателно обявяване на кредите за предсрочно изискуем в разрез със закона дружеството изисква лихвите за целия период на кредита, а не само за времето, в което е ползван. „Например, взели сте кредита за половин или за една година, на втория месец настъпва обстоятелство, поради което е основателно да го върнете предсрочно, но изискват от Вас лихвата за целия период напред, независимо от това, че сте го ползвали само два месеца. Това също е съществено нарушение, защото поначало лихвите по тези кредити са значително по-високи, отколкото по другите”, поясни председателят.

Към момента след изпратени препоръки от контролния орган по-голямата част от фирмите за бързи заеми са премахнали установените неравноправни клаузи. Едва девет отказват да го направят и срещу тях КЗП води колективни искове за прогласяването от съда на проблемните клаузи за нищожни. ”Когато съдът се произнесе, всички засегнати от действието на тези клаузи потребители имат право да търсят обезщетение”, добави Маргаритов.

„Наша обичайна практика е още преди завеждането на колективни искове или в хода на такива да постигаме споразумения с икономически оператори, в чиито общи условия сме открили неравноправни клаузи. Такива бяха случаите с два от трите мобилни оператора за намаляване на неустойките при предсрочно прекратяване на срочен договор, с туроператори и турагенти, във финансовия сектор и т.н. Целта е да помогнем на потребителите да постигнат изгодни условия, без неравноправни клаузи и бързо и ефективно да решат трупан с години проблем”, обобщи председателят пред Bloomberg TV Bulgaria във връзка с въпрос за предприеманите от КЗП мерки нарушенията да се изчистват на по-ранен етап и по-рядко да се стига до съдебни дела.

„През Новата година и в следващи периоди трябва да акцентираме върху още по-ефективната контролна дейност и най-вече върху това, което дава най-добрите резултати – информационните кампании и превенцията. Затова от началото на годината стартираме проект, който ще бъде насочен към активна комуникация с търговците от различни сектори. Целта е да представим на тяхното внимание и някои тънки детайли, които в хода на нашата дейност сме забелязвали, тъй като не всички нарушения се дължат на злонамереност, а понякога на непознаване на нормативната уредба. Смятам, че това допълнително ще доведе до снижаване броя на нарушенията”, посочи още Маргаритов пред Bloomberg TV Bulgaria.

„Сътрудничеството с неправителствения сектор е друг важен аспект от нашата дейност, който ние ще продължим да развиваме и през 2017г. През миналата година имаме доста успешни съвместни кампании с асоциацията „Активни потребители” – имаше тестове на редица хранителни продукти, работихме и по други теми, които ще продължим да развиваме. Меморандумът с Федерацията на потребителите в България също е израз на нашето желание за подобно успешно и активно сътрудничество. Имам и такава идея – разпределяне на тежестта между институцията и неправителствения сектор, особено когато става въпрос за реакция по всички жалби и сигнали, които ежегодно се увеличават”, каза Маргаритов като анонс за акцентите в дейността на КЗП през тази година.

„Имаме всички основания да считаме, че ще продължим да сме сред най-активните държави в Европейския съюз по отношение разкриването и забраната на опасни стоки на пазара. През изминалата година бяхме на пето място. Това е един от най-важните сегменти, в които работим. По отношение контрола на туристическия продукт също искам да запазим високите равнища и ефективността му. Всички институции дават максималното от себе си, за да може България да продължи да се утвърждава като топ дестинация в Европа и в света. Има и нови предизвикателства, на които ние трябва да реагираме адекватно. Едно от тях е т.нар. „споделена икономика”, която придобива все по-широко развитие и едновременно с онлайн търговията според мен чертае бъдещето на потреблението в следващите десетилетия. Затова ние с колегите вече разсъждаваме по възможни предложения за нормативна уредба, която да установи основни правила за развитието на такъв тип търговия и в най-скоро време при бъдещ парламент ще ги предложим на вниманието на народните представители”, завърши Маргаритов.