Девет общини са подали проектни документи за финансиране по пилотната програма на МОСВ за развитие на минералните извори на тяхна територия. Това са Минерални бани (област Хасково), Полски Тръмбеш, Сапарева баня, Панагюрище, Бургас, Разлог, Берковица, Велинград и Септември. По-голямата част от проектите са за изграждане на водопроводи и събирателни резервоари. Част от общините предвиждат инвестиции в помпени станции, надземна част на водовземни съоръжения и водомери на водоизточниците, съобщиха от ведомството.

Програмата на МОСВ за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия е с бюджет от 3,5 милиона лева и има характер на финансов инструмент, който се администрира от Националния доверителен екофонд. Със средства по пилотната схема се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на местните власти, като за останалата част от стойността им те трябва да използват собствен ресурс или кредит. По програмата е допустимо създаването на публично-частни партньорства между общините и бизнеса. При използването на кредит за реализирането на проектите, МОСВ ще покрива лихвите по него.

Изследвания показват, че към момента се оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса на минерални води в страната, като потенциалът е 3800 литра в секунда. Целта на програмата е общините да се подпомогнат финансово за реализирането на проекти, които ще позволят ефективно оползотворяване на ценния ресурс.

Комисия ще оценява подадените предложения до края на януари 2017 г. Проектите трябва да бъдат изпълнени до края на следващата година./kmeta.bg