Уведомление за предстоящо масово уволнение на работници и служители от „Военномедицинска академия – Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” е постъпило в Дирекция „Бюро по труда“. Това се казва в писмо, адресирано до кмета на Община Поморие Иван Алексиев.

Уведомлението е подадено от управителя на Военния санаториум д-р Дарина Цветанова. Като основание се посочва изпълнение на т. 2 от Протокола към заповед на министъра на отбраната, относно възлагане на изпълнението на взети решения от министъра на отбраната на заседание на Съвета по отбрана, от което следва БДПЛР – Поморие да бъде извадена от състава на Военномедицинска академия и предадена на МБПЛР „Вита” ЕООД – гр. Велинград.

Датата, от която БДПЛР – Поморие се закрива е 01.02.2017 г. Броят на уволнените служители съвпада с броя на списъчния състав на болницата към този момент – 45 цивилни служители. Прекратяването на трудовите правоотношения ще се извършва по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – прекратяване на трудовите договори с писмени предизвестия до служителите в срокове по чл. 326, ал. 2, при закриване на предприятието.Ще бъдат прекратени трудовите правомощия и с още 28 общи работници, назначени по Допълнително разписание, или общо 73 служители ще бъдат уволнени.

В писмото си до Дирекция „Бюро по труда” – Поморие, д-р Цветанова информира, че за изпълнението на заповедта на военния министър, писмено е уведомена синдикалната организация, проведени са предварителни консултации и е постигнато споразумение.

За предстоящото освобождаване на служителите, както и за бъдещото преструктуриране на санаториума и войната за него, кметът Иван Алексиев алармира многократно. Битката за бъдещето на лечебното заведение е в разгара си.