По повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници последните преводи за 2016 г. на суми за парични обезщетения поради болест и майчинство към съответните банки ще бъдат извършени на 28 декември 2016 г., а сумите ще постъпят по сметките на лицата на 29 декември 2016 г.

В преводите на сумите ще бъдат включени паричните обезщетения по представените в териториалните поделения на НОИ документи, по които е преценено, че осигурените лица имат право на обезщетения, отнасящи се за 2016 г.

Първото изплащане на парични обезщетения през 2017 г. ще бъде извършено на 4 януари 2017 г., а сумите ще постъпят по банковите сметки на лицата на 5 януари 2017 г.

На интернет страницата на НОИ в рубриката „За потребителя“/ „Полезна информация“ вече е публикуван календар за изплащане на пенсиите, паричните обезщетения за болест, майчинство и безработица през месец януари 2017 г. Графикът за плащанията на паричните обезщетения и пенсиите ще се актуализира ежемесечно.