Бурята за стопанисването на Военния санаториум в Поморие се развихря с все по-голяма сила, въпреки усилията на кмета Иван Алексиев Общината да придобие собствеността и да запази здравното заведение. Въпреки желанието за диалог с ръководството, главният лекар на болницата не е допуснала градоначалника да проведе срещата в здравното заведение, с мотив, че за провеждането й трябва да се иска разрешението на министър Ненчев.

"Поради тази причина, кметът Иван Алексиев отправи публична покана за среща до хората работещи в санаториума, която ще се проведе днес, 22.12.2016 г., от 17.00 ч., в сградата на Община Поморие. По предварителна информация обаче, всички служители на лечебното заведение са заплашвани от гл. лекар – д-р Цветанова, че който приеме поканата на кмета и отиде на срещата, няма да му бъде предложен нов трудов договор", съобщиха тревожно от общинската администрация.

След приетото решение на Министерски съвет за преструктуриране на БДПЛР „Свети Георги” – гр. Поморие (Военният санаториум), включвайки го в активите на търговско дружество „Вита” ЕООД – Велинград, кметът Иван Алексиев внесе спешна докладна в Общински съвет Поморие, както БургасИНФО съобщи.

Местният парламент прие решение за възлагане на искане за безвъзмездното му прехвърляне в полза на Община Поморие и за отмяна на решението на Министерски съвет.

За решението на Общинския съвет, кметът уведоми министър-председателя на Република България, министъра на отбраната и областния управител на област Бургас. Уведомен е и президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

В мотивите си кметът изтъква факта, че през 1932 г., тогавашният Анхиалски общински съвет дарява на Държавата безвъзмездно терен, с изразена воля на него да бъде изграден Почивен дом за инвалиди за пострадалите от войните български войни. Тогава волята на дарителя е изпълнена и продължена в годините до момента, в който по предложение на министъра на отбраната, санаториумът е прехвърлен в активите на търговско дружество „Вита” ЕООД – Велинград. Вливайки се в търговско дружество „Вита” ЕООД – Велинград чрез апортна вноска, Военният санаториум става собственост на съответното търговско дружество и то се разпорежда с него. Така нито държавата, нито Община Поморие, като наследник на Анхиалска община не могат да защитят волята на дарителя, защото влизайки в активите на търговско дружество „Вита” ЕООД – Велинград, Военният санаториум в Поморие приема статута на търговско дружество и престава да има възможност да участва в Програмата за рехабилитация и профилактика на НОИ. Именно по тази програма в момента се обслужват пациенти, включително военноинвалиди, военнопострадали, ветерани от войните, запасни офицери и военнослужещите от състава на Българската армия и гражданските лица от Министерството на отбраната. Към момента здравното заведение в Поморие реализира приходи в размер на около 700 хил. лв. до 1 млн. лв. годишно. Това от своя страна прави имота не само много привлекателен, но и категорично го вади от графа „имот с отпаднала нужда”, какъвто е мотивът на министър Ненчев за промяна на статута на земята от публична държавна в частна държавна собственост.

„Можем да посочим още много причини относно предложението на военния министър г-н Ненчев, че неговото решение е грешно, неправилно, нецелесъобразно и най-вече неморално спрямо Поморие и поморийци, които са дарили този имот на Българската държава, а не на г-н Ненчев.”, пише в писмото си до премиера кметът на Поморие.

„Запазвайки санаториума като Общинска болница за долекуване и рехабилитация, приходите, които ще генерира в следствие на дейността си, ще бъдат инвестирани в самата база и медицинският център към него, което гарантира неговото бъдещо развитие. Община Поморие поема ангажимента за първоначалната инвестиция за основен ремонт на базата, за нейното нормално и ефективно функциониране, в размер на 1 млн. лева.”, добавя градоначалникът.

Единственият яростен защитник на военното министерство се оказа поморийският общински съветник от БСП Никодим Стоянов. Според него най-доброто решение е санаториумът да бъде предоставен за стопанисване и управление на „Вита“ ЕООД-Велинград.

В здравното заведение работят 72 души, които ще останат без работа най-късно до февруари 2017 г., когато ще влезе в сила решението на Министерски съвет, ако не бъде отменено до тогава.