EVN България предлага няколко кратки и практични стъпки на своите клиенти, които планират по-дълго отсъствие от дома по време на коледните и новогодишни празници. Стъпките целят да информират клиентите за факторите, които влияят на тяхното потребление на електроенергия, дори и при отсъствие от дома. Стъпките включват:

 • Изключете всички електроуреди, които не е необходимо да работят във Ваше отсъствие. Важно е да се знае, че уреди като хладилник или фризер, които не винаги е подходящо да се изключват, ще продължат да консумират електроенергия.

 • Изключете от щепсела уреди като телевизор, аудио-уредба и монитор, защото и в режим на stand-by те ще продължат да консумират електроенергия.

 • Уверете се, че външни хора нямат достъп до електрически контакти, които са част от ел.инсталацията на Вашия имот.

 • Запишете показанията на електромера си преди да заминете и сравнете данните при завръщането си.

 • Ако във Ваше отсъствие няма достъп до Вашия електромер, можете да заявите посещение на отчетник на денонощен телефон 0700 1 0007 в удобно време.

EVN съветва клиентите си да се абонират за безплатни SMS-и или имейли относно стойността на фактурата и при пропуснат срок за плащане. Услугите се заявяват онлайн на: http://www.evn.bg/UslugiIzvestqvane/ClientForm.aspx

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

 • режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

 • състояние на жилищната сграда/имот

 • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата

 • външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.

 • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност,

 • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Важно за всеки клиент е да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

ЕVN България

0700 1 0007 – телефон при аварии

0700 1 7777 информация относно консумация на електрическа енергия