Поради необходимостта от приключване и преустановяването на банковото обслужване за края на 2016г., приемането на плащания за местни данъци и такси на касите на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" ще бъде както следва:
  • Касите в центровете за административни услуги (без "Център за административни услуги "Долно Езерово") - до 17.15ч. на 29.12.2016г.;
  • Каса в "Център за административни услуги "Долно Езерово" - до 12.30ч. на 29.12.2016г.;
  • Касов салон - зала 1, ул. "Александровска" №83 - до 17.15ч. на 29.12.2016г.;
  • Каси - център - на ул."Александровска" № 26 - до 17.15ч. на 29.12.2016г.