Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас завършва годината с изпълнен план и внесени в Републиканския бюджет 764 милиона лева, резултатът е с 60 милиона повече в сравнение с 2015 год.

На заключителен за 2016 г. брифинг, директорът на НАП Бургас Татяна Кънчева определи като най-важно постижение промененото поведение в посока коректност и доброволно спазване на законодателството от страна на зъдължените лица, в това число и на рисковите. „Един от нашите най-важни изводи е, че с насърчаване на доброволното спазване на данъчните и осигурителни закони се постигат по-добри резултати, отколкото с репресия и принуда. Усилията ни в тази посока си заслужаваха и резултатите са налице – декларирани повече приходи, ръст на оборотите, внесени повече данъци, намалена данъчна липса и висок процент на доброволност при внасянето на просрочените задължения. Повишихме и качеството, и бързината на обслужването на нашите клиенти, увеличихме и броя на предлаганите електронни услуги, обобщи действията и резултатите на териториалната дирекция на НАП Бургас по време на брифинга Татяна Кънчева.

Вследствие на контролните действия на органите по приходите са разкрити допълнително установени данъчни и осигурителни задължения за над 58 млн.лв. От тях 46 млн.лева е данъкът добавена стойност, който е трябвало да бъде внесен. Ревизорите на ТД на НАП Бургас са предотвратили с действията си ощетяване на бюджета с тази сума. Също чрез ревизии са установени невнесени осигуровки за 655 хил.лева. За разминавания между придобито имущество и получени доходи са проверени 102 физически лица, на 21 от тях са възложени ревизионни производства. От приключилите през 2016 година 102 електронни ревизии са установени недекларирани задължения на фирми за близо 2,5 млн.лева.

От началото на годината са събрани и 238 милиона лева просрочени задължения, като 57 милиона от тях са чрез мерките на принудителното събиране.

Под прякото наблюдение на териториалния директор на НАП Бургас остават 450 фирми, всяка от които със задължения от над 100 хил.лева. Непрекъснатият мониторинг постига своите цели като бизнесът е предпочел да сключи повече от 1000 разрешения за неотложни плащания с цел поетапно, разсрочено погасяване на задълженията. „Това е по-доброто решение, целта ни не е да разпродаваме фирмени активи и бизнесът да има допълнителни усложнения, а тъкмо обратното, фирмите да могат да работят и да плащат заплати и консумативи и паралелно с това да погасяват задълженията си към бюджета,“ коментира още директорът на ТД на НАП Бургас Татяна Кънчева.

От продажба на имоти, отнети от престъпния свят в полза на държавата, са реализирани приходи от 347 хиляди лева, а от продажба на благородни метали, също конфискувани за държавата, приходите надхвърлят 350 хиляди лева. През годината са продадени и 47 автомобила, задържани от Гранична полиция и конфискувани в полза на държавата, в много от случаите в тях са превозвани незаконно преминали българската граница лица.

Като администрация с най-много електронни услуги, в сферата на обслужването НАП Бургас отчита повишена ефективност, професионализъм и коректно отношение към клиентите. Чрез предлаганото електронно обслужване, на бизнеса са спестени време и средства. Повече от 40 хиляди лица от региона вече притежават персонален идентификационен код (ПИК) и чрез него контролират дистанционно своите работодатели.

В заключение от приходното ведомство отчетоха, че Лотарията с касовите бележки на Националната агенция за приходите е преминала при изключителен интерес и коментираха, че изискването на фискален бон е добър пример за активен граждански контрол върху търговските обекти.