Фрапиращ случай на дете, системно насилвано от баща си, показа в репортаж "Господари на ефира". Родителите на 8-годишното момиче са разделени и след развода съда определя детето да остане под опеката на своите баба и дядо – родители на бащата на малкото момиче. На бащата се разрешава да вижда детето само в четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч. в присъствието на психолог в сградата на Социално подпомагане - Бургас. Въпреки това мъжът не спазва решението на съда и регулярно се вижда с момичето. Пред специалисти от Център за подкрепа на деца в риск, момиченцето разказва, че било събличано голо и целувано по устата с език. Твърденията се доказват от вещи лица, посочват в репортажа си репортерите на "Господари на ефира".

На въпроса правят ли се проверки дали бащата спазва определеното от закона време за виждане с детето- Мария Атанасова, управител на Центъра за обществена подкрепа на деца в риск към Община Бургас отговаря, че такива не са правени, защото работното време на институцията е от 8:30 до 17:00 часа. Необяснимо е защо наказателното дело срещу бащата е прекратено.

Според председателя на Конфедерацията за защита правата на децата Вера Иванова, детето е трябвало да бъде настанено в кризисен център с другия родител, а с него да работят психолози. Държавната агенция за закрила на детето, която е била осведомена за случая, обаче не е наравила нищо по този казус.

От Агенция социално подпомагане твърдят, че проверка е направена и всичко е наред.