На фокус от КЗП ще бъдат поставени финансовите услуги от разстояние.

„Рекламите и обществените отношения в тази сфера са все повече, затова ние решихме да извършим задълбочена проверка на финансовите институции, които предоставят този продукт. Основен акцент в проверките ще бъдат наличието на пълна и вярна преддоговорна информация, включително и правото на потребителя да се откаже от договора в 14-дневен срок след сключването му, без да дължи обезщетения и неустойки. Проверките ще включват и предоставянето на ипотечни кредити на потребители, тъй като вече е факт нов специален закон, който урежда тази материя”, съобщи членът на КЗП Константин Райков по време на пресконференция в БТА.

От началото на активния сезон КЗП е извършила над 6000 проверки на територията на цялата страна, а по Черноморието над 3000.

„Трети пореден период наблюдаваме тенденция за намаляване на общия брой нарушения, включително в сферата на туризма. Ако в предишни периоди в десет и повече процента от случаите нашите проверки констатираха несъответствия, то сега се наблюдава снижаване на този процент. Надявам се, че това е резултат както на активния контрол, така и на превантивната дейност, която осъществяваме.” Това съобщи председателят на КЗП Димитър Маргаритов при представянето на анализа на резултатите от извършваните проверки през летния сезон.

Маргаритов подчерта, че и през лятото контролът върху качеството на туристическия продукт се разпростира върху територията на цялата страна поради това, че някои от гражданите избират да почиват на планина или на места, където се предоставя друг вид туризъм.

„Обобщените резултати показват, че в между 6 и 8% от случаите се констатират различен вид нарушения. Най-често те са свързани с липсата на важна информация или предоставянето на заблуждаваща такава при предлагането на услуги в заведения или хотели, в менютата с цените и грамажите на заведенията, както и в търговската мрежа по отношение на цените на стоките при провеждане на промоции”, обясни Маргаритов.

Около 80 са забранените от КЗП нелоялни търговски практики в различни сфери от началото на годината.

Председателят на КЗП подчерта, че борбата с опасните стоки е основна задача не само през летния сезон. Той посочи, че в изнесената статистика на Европейската комисия за миналата година България е на пето място по активност в борбата с разпространението на опасни стоки на общия пазар. Маргаритов каза още, че често такива стоки биват задържани още на границата и даде пример със случая от началото на летния сезон, когато бе предотвратен вносът на над 7000 надуваеми артикула.

От началото на годината КЗП е забранила около 80 вида опасни стоки, сред които са както летни артикули, така също детски облекла, стоки за шега и др. Временно е спряно предоставянето на две опасни услуги - батут и водни пързалки в аквапарк поради конструктивни рискове и липса на необходимите документи.

Маргаритов съобщи, че през летния сезон са взети около 30 проби на алкохолни напитки, които се предлагат в олинклузива и нощните заведения. В четири случая има отклонения. „В два от случаите става въпрос за чисто разреждане на алкохола, а в другите два – за проблеми, които са свързани със самото производство на съответната спиртна напитка и с това, че тя или като градус не отговоря на това, за което се продава, или че съдържа различен тип вещества над установените със стандартите норми. Във всички тези случаи няма опасност за живота и здравето на потребителите”, добави той.

„Сезонът е добър и сравнително спокоен. Ние ще продължим константно да бъдем там, където е необходимо, за да можем и в следващи периоди да отчетем, че хората са все по-доволни, че все по-малко са тези търговци, които се изкушават да ги лъжат и да спекулират с техните права. Защото, ако сега, и поради фактори, които не са изцяло зависими от нас, ние отчитаме един доста съществен ръст на туристите – по първоначални данни около 20% спрямо предходни периоди, то не по-малко важно е да ги задържим”, обобщи Маргаритов.

„Временните приемни, които традиционно разкриваме през лятото по морето и през зимата в планинските ни курорти допълват нашата контролна дейност със своята превантивна роля. Те предоставят информация на туристите за правата им и същевременно дават възможност по най-бърз начин да се извърши проверка при подаден сигнал.”, посочи Константин Арабаджиев, член на КЗП.