Терен от 14 дка, което в момента е пасище, ще бъде превърнато в конна база в местността Чаркой край Приморско. Молба за изграждане на съоръжението е постъпила в общинска администрация от председателя на клуба по конен спорт в морския крад Николай Калчев. Тя ще бъде разгледана от местния парламент, който трябва да вземе и решението дали имотът ще бъде отдаден под наем.

Предвижда се конната база да включва конюшна, открит, закрит и тренировъчен манежи, административно-битова част, въртележка, паркинг, площадка за временно депониране на тор. Трибуните около открития манеж ще бъдат с 200 седящи места, ще има вишка за съдии със седем седящи места. Закритият манеж ще бъде максимално отстъклен и осветен.