Нова система за следене на морски, речни и язовирни нива ще предупреждава жителите на Община Бургас за риск от наводнения. Тя ще получава информация за водните нива в реално време от 17 точки за мониторинг, оборудвани с камери за видеонаблюдение и захранвани от соларни панели. Въз основа на обработените данни и на база събрана информация от минали наводнения, ще представя 10 симулационни модела, показващи как би изглеждало наводнение според обема на валежите, релефа и др. Целта е превантивно да се онагледи накъде би тръгнала водата, за да могат местните власти да вземат мерки и да се избегнат щети и жертви.

Системата се разработва по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас“, финансиран от Министерството на околната среда и водите с 548 641 евро по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Данните от нея ще се използват от Областната управа на Бургас, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Национален институт по метеорология и хидрология - клон Бургас, „Напоителни системи“ ЕАД и представителите на научните среди.

Ще бъде актуализиран и Планът за действие при наводнения на Община Бургас. Специалисти и жители на рискови райони ще бъдат обучени за работа с информационната система, както и за предприемане на мерки за превенция.