С над 5,5 млн. лева ще бъдат санирани Народно читалище „Димитър Полянов” и 16 жилищни сгради в Карнобат.

Средствата са част от безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма.

От тях 643 956 лв ще бъдат изразходвани за повишаване на енергийната ефективност на любимото на поколения карнобатлии читалище. Други 4 995 527 лв. ще бъдат инвестирани в санирането на 16 жилищни блока в рамките на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Карнобат”.

Жилищните сгради отговарят на условието да са с под 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, да са учредили сдружение, да са кандидатствали и да са сключили договор с общината. Ремонтът им ще бъде финансиран безвъзмездно.

Администратор на помощта по оперативната програма ще бъде общината, а неин получател - собствениците на сградите.

Както на читалището, така и на жилищните сгради вече е проведено енергийно и техническо обследване, заложени са задължителни мерки като полагане на топлоизолация на външните ограждащи елементи на сградите, подмяна на дограма, монтаж на енергоефективна осветителна инсталация и др.

Предстои обявяването на процедура за инженеринг, по която ще се изберат фирмите изпълнители на проектирането и строително-ремонтните дейности.

Крайната цел на нашата работа винаги е била да подобрим качеството на живот в община Карнобат, каза след подписването на двата договора кметът Георги Димитров.

От общинска администрация определят „санирането” на обществени и жилищни сгради като отворен процес и привличат средства и по други програми.

Общината вече има подписани девет тристранни договора с Международната банка за развитие и областния управител, очаква се и финансиране по националната програма за обновяването на още два жилищни блока, които подадоха документите си по-късно.