Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите ще открие „гише на пътника” на Автогара Юг в Бургас в неделя от 11 часа.
Целта на гишето е да запознае пътниците с техните права при проблеми с пътуването или багажа им. На място ще се приемат и жалби.
Събитието е част от поредица информационни кампании, които Европейски потребителски център (ЕПЦ) организира на различни транспортни точки в страната. На събитието ще присъства и Игнат Арсенов, директор на ЕПЦ.
На 22 август, понеделник, „гише на пътника” ще се проведе и на летище Бургас.
ЕПЦ България е проект на Комисията за защита на потребителите. Европейскияят потребителски център е част от мрежа във всички членки на ЕС, Исландия и Норвегия.