Община Карнобат е категорично против изграждането и влизането в експлоатация на инсталация за преработка на птича тор в града, съобщиха от администрацията на кмета Георги Димитров. От инвестиционното предложение, което местен предприемач е входирал в Общината, става ясно, че в бъдещата работна площадка дневно ще се утилизират 16 тона от отпадната суровина, за да се произвежда компост.

Припомняме, че миналата година, преработката на птича тор предизвика бурно недоволство от страна на местните жители. Градът вонеше на фекалии и хората обвиняваха местния бизнесмен Минчо Гроздев и фирмата му „Агрошанс Комерс“.

Според експерти от общинска админиистрация количествата тор, които са нужни за подобен бизнес, не са налични в региона и се очаква те да се осигурят чрез „внос” от множество птицеферми от цяла Южна България, опасяват се експерти от администрацията.

Кметът на Карноба Георги Димитров смята, че до миналогодишните тежки обгазявания, които предизвикаха огромно обществено недоволство в Карнобат, се е достигнало след утилизацията на много по-малки количества тор, а при бъдещата обработка на официално заявените 16 тона за ден неприятните и задушливи миризми ще бъдат още по-големи.

Община Карнобат вече е дала в законония срок своето становище за намерението на инвеститора и очаква решение на РИОСВ. Становището на общината е отрицателно. Аргументите са, че от техническите характеристики на бъдещата производствена площадка става ясно ,че в нея могат да се преработват и други отпадни продукти, т.е да бъде обособен екарисаж на открито.

Кметът е запознал лично министъра на околната среда и водите Ивелина Василева със случая и се надява на реакция и от еко министерството.

Георги Димитров предполага, че вероятно процесите отиват към доклад за оценка на въздействето върху околната среда.

Същевременно той отхвърля обвиненията в лично отношение към компанията инвеститор и припомня, че самата тя винаги е получавала съдействие при откриването на други свои производства.

„Мнението на община Карнобат не е само мнение на администрацията. Разберете, хората не искат подобна инвестиция да отрови града. Ние изразяваме позицията на карнобатлии“, коментира кметът на общината.