Блок № 165 в комплекс "Меден рудник" ще бъде вторият в Бургас, саниран изцяло по Националната програма за енергийна ефективност. Повечето от предвидените по проекта за обновяването му дейности са изпълнени. По външните стени е положена топлоизолация и се прави шпакловка. Изцяло е подменена дограмата, ремонтираната е мълниезащитната система. Частично е направена хидро- и топлоизолацията на покрива. В момента се работи по стълбищните клетки.

Новото цветово оформление на 165-ти блок силно контрастира с олющените стени на останалите панелки в комплекса. Фасадата му е решена в топли нюанси на лилавото и бялото. Върху едната външна стена, освен номерът, е изобразен и знакът, който ще носят всички санирани блокове в "Меден рудник" по Програмата за енергийна ефективност.

Работата по цялостното обновяване на 165-ти блок трябва да приключи тази есен. Сградата е с 3 входа, 4 етажа и разгърната площ от близо 3 700 квадратни метра.

Община Бургас е първенец по брой одобрени сгради, които ще бъдат санирани безплатно по Националната програма. Над 180 блока вече са обследвани и сертифицирани по Програмата, а на собствениците им са издадени технически паспорти и доклади за енергийна ефективност.

Втората фаза от прилагането на мерките за енергийна ефективност е свързана с изработването на проекти и извършването на ремонтни дейности. В момента се извършват строително-монтажните работи в повече от 15 сгради в Бургас. За други 10 блока има изработени инвестиционни проекти, които скоро ще бъдат одобрени.

50 жилищни блока имат избрани изпълнители, които ще изработят проекти и ще извършат ремонтните дейности, предвидени по Програмата за енергийна ефективност.