От днес БДЖ въвежда временни промени в разписанието на някои влакове. Това се налага поради системния недостиг на изправни локомотиви през последните дни.
Пикът в авариите се дължи на напредналата експлоатационна възраст и интензивното натоварване на машините. Средната възраст на локомотивите в състава на пътническите влакове на националния превозвач е около 40 години, като всеки от тях обслужва по няколко влака в рамките на денонощието.
В участъците, където в момента се извършват ремонти по железопътната инфраструктура Бургас – Карнобат – Сливен се извършва трансбордиране на пътниците (прекачване от влак на автобус и обратно). Предвидено автобусите да се движат по целия маршрут на влака за да се намалят неудобствата на пътуващите.
Не се планират промени в движението на международните и бързите влакове.