Бъдещето на училищата в две от селата в община Карнобат – Соколово и Кликач, беше тема, която предизвика най-много дебати на последната сесия на Общинския съвет. Причината може да изглежда местна, но всъщност показва огромната драма, която е по селата в общините. Двете села имат училища, които са със смесени паралелки, населението застарява, но администрацията в Карнобат, а и нейните опоненти, са наясно, че посегнат ли върху училището – село няма да има. Тъжната истина се доказа и по време на последното заседание на местния парламент и тяпряко зависи от законодателните норми. Просто селата обезлюдяват, общините наливат пари с малката надежда, че все пак животът в малките населени места ще се запази. Общинският съвет в Карнобат взе решение училищата в Кликач и Соколово да бъдат дофинансирани, макар че те са на ръба.

„Демографските тенденции в този район не са най-оптимистични. Крепим ги с дофинансиране, поемаме и ремонтите. Малко са децата и не отговарят на съвременните изисквания. Учителите са на минимума като заплащане. Ние знаем, че една смесена паралелка не предоставя необходимото качество на учебния процес. Разполагаме с транспорт. Тежко е политическото решение да кажеш на хора, че им закриваш училището. Не говорим за работни места на учителите, защото на тях ще им намерим работа, няма да оставим гладен човек. Но у мен е формирано убеждение, че от 30 населени места в община Карнобат, където закриваме училището – закриваме селото“, каза кметът на Карнобат Георги Димитров.

На сесията на Общинския съвет беше поискано да има по-широк дебат по темата.